Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wizyta gospodarska w świętokrzyskich gminach - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
23.03.2023

Wizyta gospodarska w świętokrzyskich gminach

Wojewoda Zbigniew Koniusz odwiedził świętokrzyskie samorządy. Spotkał się z włodarzami gmin Słupia Konecka, Ruda Maleniecka oraz Radoszyce.

Rozmowy z włodarzami samorządów wójtem gminy Słupia Konecka Robertem Wielgopolanem, wójtem gminy Ruda Maleniecka Leszkiem Kucą oraz burmistrzem miasta i gminy Radoszyce Michałem Pękalą dotyczyły prowadzonych inwestycji na najbliższy rok, spraw związanych z edukacją oraz ochroną zdrowia mieszkańców oraz poprawy infrastruktury drogowej i zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Wśród tematów poruszanych podczas rozmowy wojewody Zbigniewa Koniusza z wójtem gminy Ruda Maleniecka Leszkiem Kucą znalazły się inwestycje związane z infrastrukturą drogową.

Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg udało się w roku 2022 zrealizować przebudowę dróg gminnych Szkucin – Hucisko oraz Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek. W ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na terenie gminy przebudowano 20 odcinków dróg o łącznej długości ponad 5km. Łączna kwota dofinansowania wymienionych inwestycji wyniosła 1,4 mln zł.

W gminie Słupia Konecka skorzystano ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, aby przeprowadzić przebudowę dróg oraz budowę sieci kanalizacji o łącznej wartości ponad 15 mln zł. Gmina przygotowuje się również do prac remontowo-restauratorskich przy kościołach parafialnych w Mninie i Pilczycy. W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na remont drogi gminnej nr 001575T Pijanów przez wieś Kajetanów. Wsparcie inwestycji zapewnią środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Radoszyce korzystając ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład realizuje budowę sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach oraz termomodernizację budynków szkół w Kopałowie i Kłucku. Uzyskane dofinansowanie wyniosło 4,5 mln zł. Programem Inwestycji Strategicznych objęte zostały także inne zadania w gminie, m.in.: modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych. Dzięki uzyskanym funduszom zostanie rozbudowany dom kultury, zrewitalizowany teren przy kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła, park w Radoszycach, a także zmodernizowane budynki OSP w Wilczkowicach i Radoszycach.  

 • _DSC04789
 • _DSC04794
 • _DSC04800
 • _DSC04804
 • _DSC04814
 • _DSC04837
 • _DSC04844
 • _DSC04848
 • _DSC04876
 • _DSC04885
 • _DSC04901
 • _DSC04913
 • _DSC04924
 • _DSC04929
 • _DSC04935