Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 131 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 140 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblin, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Profilaktyczny spektakl i debata dla młodzieży - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.05.2023

Profilaktyczny spektakl i debata dla młodzieży

Tematykę budowania relacji międzyludzkich poruszano podczas spotkania z młodzieżą przygotowanego w ramach trwających XX Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Uczestników przywitał wojewoda Zbigniew Koniusz.

Spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach skierowane zostało do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu świętokrzyskiego. Zorganizowało je Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dziś świat wirtualny zrywa więzi międzyrówieśnicze czy międzypokoleniowe. Młodzi ludzie  zamykają się w sobie - w tym co uważają za lepsze, nowoczesne, bardziej do nich przystające. Konstatacja przyjdzie trochę za późno: że utracili swoje lata, kiedy aktywność i wzajemne relacje w żaden sposób nie przełożą się na te wirtualne. I o tym mówimy z kuratorem oświaty – bądźmy razem, dzielmy się tym, co dobre, razem próbujmy pokonać to, co jest gorsze. Żyjmy w świecie, jaki jest dla nas stworzony, w różnych wymiarach, nie tylko w wirtualnym – mówił wojewoda.

Główną częścią przedsięwzięcia był spektakl teatralny oraz debata z udziałem młodzieży i zaproszonych gości. Spektakl „Portret kobiety” przygotowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich. Młodzi artyści przedstawili w nim jeden dzień z życia kobiety, jej rolę w życiu domowym, społecznym i zawodowym. Myśl przewodnia tej sztuki teatralnej była punktem wyjścia do dyskusji z młodzieżą i specjalistami na temat budowania relacji społecznych i niesienia młodym ludziom wsparcia w pokonywaniu trudności.