OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Burze Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wsparcie dla organizacji pozarządowych - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
24.05.2023

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz podpisał umowy z zakresu pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa świętokrzyskiego na łączną kwotę 550 tysięcy złotych.

Spośród nadesłanych do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia projektów 47 przeszło ocenę formalno-merytoryczną i otrzymało dofinansowanie. W urzędzie wojewódzkim wojewoda podpisał umowy z blisko trzydziestoma organizacjami pozarządowymi. W wydarzeniu wziął również udział Marcin Bęben, dyrektor Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Centralna, instytucjonalna pomoc trafia w sposób zdefiniowany i zorganizowany. Natomiast organizacje pozarządowe dostrzegają potrzeby, których instytucja nie widzi i starają się niwelować dysfunkcjonalność z tym związaną. Organizacje dobrze radzą sobie w realizowaniu swoich planów i zamierzeń z pożytkiem dla całej naszej społeczności” – powiedział wojewoda.

Do realizacji w 2023 roku przewidziano sześć zadań: aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin; działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi; działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych – poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych; działania profilaktyczne na rzecz dzieci oraz osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie; działania wspierające dla osób wykluczonych społecznie i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania wspierające i integrujące dziecko oraz rodzinę. 

 • _DSC08515
 • _DSC08462
 • _DSC08468
 • _DSC08478
 • _DSC08481
 • _DSC08482
 • _DSC08494
 • _DSC08497
 • _DSC08506
 • _DSC08510
 • _DSC08578
 • _DSC08524
 • _DSC08533
 • _DSC08538
 • _DSC08543
 • _DSC08550
 • _DSC08552
 • _DSC08561
 • _DSC08568
 • _DSC08572
 • _DSC08634
 • _DSC08588
 • _DSC08593
 • _DSC08601
 • _DSC08608
 • _DSC08613
 • _DSC08616
 • _DSC08630
 • _DSC08623
 • _DSC08626
 • _DSC08691
 • _DSC08642
 • _DSC08647
 • _DSC08650
 • _DSC08654
 • _DSC08666
 • _DSC08669
 • _DSC08675
 • _DSC08679
 • _DSC08684
 • _DSC08703
 • _DSC08711
 • _DSC08717
 • _DSC08721
 • _DSC08726
 • _DSC08731
 • _DSC08737
 • _DSC08744
 • _DSC08748