OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Rządowe wsparcie na drogi - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
01.06.2023

Rządowe wsparcie na drogi

Prawie 3 miliony złotych dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymał powiat sandomierski na zadania związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych. Umowy w tej sprawie podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz ze starostą sandomierskim Marcinem Piwnikiem

Uszkodzenia dróg związane z nawalnym deszczem to jest, jak się okazuje, nie tylko problem gmin górskich, ale i miejsc w województwie świętokrzyskim. Są takie dwa newralgiczne punkty: powiat sandomierski oraz powiat pińczowski. Tam, gdzie są potrzeby, są uruchamiane rezerwy rządowe i bardzo się cieszę, że te pieniądze tam trafiają – mówił wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim.

Rządowe wsparcie wynosi ogółem 2 891 200 zł. Na remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowości Dziurów, w celu zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przeznaczono 1 019 200 zł. Dofinansowanie w wysokości 1 872 000 zł przekazane zostanie na przebudowę drogi powiatowej nr 1696T Gałkowice - Dwikozy w miejscowości Dwikozy, aby zabezpieczyć dno wąwozu. 

Powiat sandomierski zwrócił się z wnioskiem do wojewody o uruchomienie rezerwy celowej w związku z potrzebą pilnych napraw wąwozów ze względu na postępującą ich degradację. Uzasadnienie wniosku wskazywało, że środki te przeznaczone będą na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszcz nawalny) w infrastrukturze technicznej, tj. na zabezpieczenie dna wąwozów lessowych, mającej miejsce w styczniu 2023 roku.

Starosta sandomierski wskazywał ponadto, że obfite opady deszczu spowodowały degradację dna wąwozów, powstawanie wyrw, licznych nierówności oraz osunięcia się zboczy. Ze względu na położenie w pagórkowatym terenie, drogi posiadają nieuregulowane spadki poprzeczne uniemożliwiające odprowadzenie wody opadowej z jezdni. Wąwozy stanowią ważne ciągi komunikacyjne na terenach gmin i powiatów, dlatego też konieczne jest jak najszybsze umocnienie dna wąwozów, a tym samym wyeliminowanie dalszej degradacji podłoża gruntowego o strukturze lessowej. Pozwoli to na bezpieczne ich użytkowanie.