Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Statystyka publiczna dla rozwoju regionu - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
09.11.2023

Statystyka publiczna dla rozwoju regionu

Konferencję „Monitorowanie rozwoju regionalnego i lokalnego w świetle potrzeb polityki spójności” otworzył wojewoda Zbigniew Koniusz. Organizatorem spotkania był Urząd Statystyczny w Kielcach.

Uczestnicy dyskutowali między innymi na temat działania na rzecz partnerstwa regionalnego, wykorzystaniu danych statystycznych w planowaniu rozwoju regionu oraz w badaniach naukowych, innowacjach w badaniach Urzędu Statystycznego w Kielcach, innowacyjności w sektorze publicznym czy statystyce w handlu wewnętrznym. Rozmawiano także o dotychczasowej współpracy urzędu wojewódzkiego z kieleckim urzędem statystycznym.

Współpraca urzędu wojewody z urzędem statystycznym jest bardzo dobra, podejmowaliśmy wiele wspólnych działań. Polska i Europa rozwija się także dzięki wam. Jedno jest pewne: bez rzetelnych danych wejściowych trudno mówić o rzetelnych danych wyjściowych. Bardzo dziękuję, że chcecie ciągle udoskonalać swój warsztat pracy. Życzę, aby dzisiejsze obrady przyniosły dobre owoce w postaci poszerzenia państwa horyzontów wiedzy, a dla końcowych odbiorców - jak na przykład urzędów wojewódzkich czy urzędów marszałkowskich - były to cenne dane pozwalające określić kierunki działań z korzyścią dla społeczeństw. Państwa praca jest rusztowaniem, na którym budujemy naszą gospodarkę, patrzenie na świat i określamy nasze potrzeby – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz do uczestników spotkania.

Jak podkreślają organizatorzy spotkania w urzędzie wojewódzkim, warsztaty mają na celu przybliżenie działań podejmowanych dla tworzenia coraz lepszych statystyk. Polityka spójności to przede wszystkim wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej wspólnoty europejskiej poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów, w tym obszarów wiejskich. Statystyka publiczna jest dostarczaniem wiarygodnych i rzetelnych informacji niezbędnych dla podejmowania decyzji czy przeprowadzania analiz.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego.