Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Brexit: warto uzyskać dokument pobytowy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
28.03.2024

Brexit: warto uzyskać dokument pobytowy

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, będący beneficjentami Umowy Wystąpienia, mogą nadal składać wnioski o wydanie dokumentu pobytowego zawierającego adnotację odnoszącą się do tej umowy.

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców, posiadanie takiego dokument jest korzystne, ponieważ będzie on zwalniał z przyszłej rejestracji w systemie Entry/Exit (EES) przy przekraczaniu granic zewnętrznych oraz z konieczności uzyskania zezwolenia podróżnego ETIAS w związku z podróżami krótkoterminowymi do państw UE/Schengen.

W Polsce, w zakresie statusu pobytowego obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, stosowany jest system deklaratoryjny. Nie ma obowiązku uzyskania dokumentu pobytowego jako warunku legalnego pobytu w kraju. Biorąc jednak pod uwagę praktyczne względy zaleca się, aby wszyscy beneficjenci Umowy Wystąpienia uzyskali nowe dokumenty pobytowe zawierające adnotację odnoszącą się do Umowy Wystąpienia.

O wydanie dokumentów pobytowych mogą ubiegać się beneficjenci Umowy Wystąpienia, czyli obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, którzy korzystali z prawa pobytu zgodnie z prawem UE przed końcem 2020 r. i w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
https://www.gov.pl/web/udsc/warto-uzyskac-dokument-pobytowy
https://www.gov.pl/web/udsc-en/its-worth-getting-a-residence-permit