Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Zainaugurowano dni profilaktyki - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
16.05.2024

Zainaugurowano dni profilaktyki

Konferencja „Rodzina i środowisko lokalne w profilaktyce uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy” rozpoczęła XXI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, na które zaprosił wojewoda Józef Bryk. Uczestników spotkania w urzędzie wojewódzkim przywitał wicewojewoda Michał Skotnicki.

Wasza praca jest niezwykle trudna i ważna, za co serdecznie dziękuję. To państwo stoją na straży, by w rodzinach nie działo się źle, a jeżeli już coś się wydarzy – dbacie, by problemy się nie rozszerzały i rodziny były bezpieczne. Dziś będziemy rozmawiać o tym właśnie bezpieczeństwie w rodzinach, o przemocy oraz szeroko pojętej profilaktyce, która jest bardzo istotna. Chcemy także szerzej otworzyć się na przeciwdziałaniu uzależnieniom – mówił wicewojewoda witając gości.

W konferencji uczestniczyło blisko dwieście osób: pracowników ośrodków społecznych, centrów pomocy rodzinie, szkół, ośrodków specjalnych. Tematykę przybliżyli specjaliści z m.in. Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz eksperci psychoterapii uzależnień.

Wśród tematów wykładów znalazły się: „Dylematy profilaktyki w rodzinie z problemem uzależnienia”, „Wspólnota rodzinna podstawą dojrzałego społeczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych”, „Instrumenty reakcji na zjawisko przemocy domowej”, a także „Wirtualny wychowawca dzieci i młodzieży - czy internet kradnie nasze dzieci?”.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy oraz członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także do pracowników jednostek oświatowych - pedagogów szkolnych i specjalnych oraz psychologów.

Druga część spotkania inaugurującego Świętokrzyskie Dni Profilaktyki to specjalistyczne warsztaty, które prowadzą pedagodzy oraz specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. To głównie tematyka profilaktyki uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz praktycznych aspektach procedury Niebieskie Karty.

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki to również cykl spotkań na terenie województwa, podczas których będą poruszane tematy przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.