Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wsparcie na dom samopomocy - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
17.05.2024

Wsparcie na dom samopomocy

Blisko 2 miliony złotych dofinansowania z budżetu państwa otrzymała gmina Łubnice na Środowiskowy Dom Samopomocy w Budziskach. Umowę podpisał wojewoda Józef Bryk z wójtem Łubnic Anną Grajko.

Rządowe wsparcie dla gminy wynosi 1 968 935,44 zł, z tego: 1 870 818 zł  z przeznaczeniem na finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na realizacji inwestycji „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Budziskach na Środowiskowy Dom Samopomocy”, 90 016 zł na bieżącą działalność w 2024 r. oraz 8 101,44 zł na zwiększenie w tym roku dotacji na każdego uczestnika zajęć z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu.

Środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennych  czynności i funkcjonowania w życiu społecznym.

Jak informuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w województwie świętokrzyskim funkcjonują 44 środowiskowe domy samopomocy, w tym 8 powiatowych i 36 gminnych, które dysponują 1 333 miejscami (z tego 295 z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu). W 2024 roku nasze województwo na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi otrzymało budżetu państwa 2 762 104,16 zł.