OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Gra decyzyjna - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
13.06.2024

Gra decyzyjna

Pod przewodnictwem wicewojewody Michała Skotnickiego przeprowadzona została gra decyzyjna w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Obronne szkolenie skierowane jest głównie do kierowników organów administracji samorządowej wybranych po raz pierwszy.

- Jestem przekonany, że dla tych, którzy po raz pierwszy są na tego typu grze, będzie to nowe, dobre doświadczenie. Wyposaży was w wiedzę i umiejętności jak poruszać się w skomplikowanej dziedzinie zarządzania kryzysowego, zagrożenia naszej społeczności – mówił do uczestników gry wicewojewoda Michał Skotnicki.

Wojna na Ukrainie zmieniła europejskie środowisko bezpieczeństwa i spowodowała inne postrzeganie konieczności prowadzenia przygotowań obronnych. Wnioski płynące zza naszej wschodniej granicy są takie, że to administracja publiczna ponosi niemały wysiłek, aby wspierać siły zbrojne i zapewnić warunki przetrwania dla ludności.

Na szkoleniu wiele mówiono o potrzebie ciągłego budowania świadomości proobronnej, nie tylko wśród urzędników, ale także wśród obywateli. Uczestnicy poznali zakres przygotowań obronnych realizowanych przez urzędy, którymi kierują. Wśród rozważanych tematów była mowa o organizowaniu szkoleń obronnych, wsparciu wojsk sojuszniczych czy kwalifikacji wojskowej.