OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Pomoc dla samorządów - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
02.07.2024

Pomoc dla samorządów

7,26 mln zł trafi do świętokrzyskich samorządów z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Umowy podpisał wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.

Beneficjenci to trzy samorządy: powiat kielecki oraz gminy Daleszyce (pow. kielecki) i Sobków (pow. jędrzejowski). Infrastruktura na ich terenie ucierpiała w wyniku nawalnych deszczy, które występowały pod koniec stycznia br.

Dziś podpisujemy umowy z samorządowcami w ramach usuwania klęsk żywiołowych. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. To szybka pomoc dla samorządów, które dotknęły klęski żywiołowe: powodzie, burze czy podtopienia. Pieniądze przeznaczone są na odbudowę lokalnej infrastruktury drogowej – mówił wojewoda.

Dzięki tym środkom gmina Daleszyce dostanie dofinansowanie w kwocie 1,98 mln zł na cztery zadania, gmina Sobków – 4,06 mln zł na cztery zadania, a powiat kielecki 3,2 mln zł na dwa zadania.

Najwięcej środków trafi na remonty dwóch dróg zarządzanych przez powiat kielecki: na odcinkach Daleszyce – Danków (1,9 mln zł) oraz Cisów (1,3 mln zł). 540 tys. zł trafi do gminy Sobków na remont drogi w Korytnicy, a 520 tys. zł do gminy Daleszyce na remont drogi m miejscowości Słopiec. Kwota, którą otrzymują, nie może przekraczać 80 proc. kosztów realizacji zadania.

W spotkaniu uczestniczyli poseł Artur Gierada i dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Ireneusz Piasecki.

To pieniądze, które pozwolą doprowadzić do stanu, jaki był przed tym, co samorządy spotkało. Życzę, aby takich sytuacji było jak najmniej, jednak musimy być zawsze gotowi, bo klimat się zmienia i mieszkańcy naszych gmin często są na zmiany pogodowe narażeni. Gratuluję samorządowcom, bo wiem, że proces przyznawania pieniędzy nie jest taki łatwy. Muszą państwo wykazać się refleksem, szybko złożyć dobry wniosek. Cieszę się, że współpraca z przedstawicielami wojewody przebiega sprawnie. Jeżeli będą takie potrzeby w przyszłości, zawsze możecie liczyć na państwo polskie – powiedział poseł Artur Gierada.

Samorządy, które chcą skorzystać z pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych, muszą dopełnić koniecznych formalności.

Pierwszy krok to zgłoszenie faktu wystąpienia szkody do wojewody. Mają na to 48 godzin od wystąpienia zdarzenia. W ciągu kolejnych 7 dni trwa szacunkowe określanie szkód przed jednostkę samorządu terytorialnego, powstaje z tego protokół.

Następnie komisja powołana przez wojewodę przeprowadza weryfikację zgłoszonych strat. Po pozytywnej ocenie, wojewoda występuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie rezerwy celowej. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków i kwocie wsparcia należy do ministra.