OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Spotkanie z konsulem - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.07.2024

Spotkanie z konsulem

Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Zlata Šipošova była gościem wojewody Józefa Bryka.

Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości współpracy. Rozmawiano m.in. o wspieraniu ogarniętej wojną Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział wicewojewoda Michał Skotnicki i dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Ireneusz Piasecki.

Zlata Šipošova została konsulem generalnym w Polsce w 2023 roku.