OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Bezpieczeństwo jest najważniejsze - Aktualności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:
08.07.2024

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

W województwie świętokrzyskim będzie realizowanych najwięcej projektów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa. Priorytetem jest budowa nowych przejść dla pieszych i systemu monitoringu.

Wojewoda Józef Bryk podpisał z samorządowcami umowy w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. Zwycięskich projektów jest 12, a realizować je będą: powiat starachowicki, miasta: Kielce, Staszów, Busko-Zdrój, Kazimierza Wielka, Stąporków i Ćmielów oraz gmina Mirzec.

Jak podkreślił wojewoda, nasz region jest jedynym w Polsce, który otrzymał pieniądze na wykonanie wszystkich dwunastu zgłoszonych projektów poprawiających bezpieczeństwo.

Trzy projekty dostały dofinansowanie na tzw. zadania miękkie, skupiające się na edukacji i profilaktyce. Zrealizują je: Ochotnicza Straż Pożarna w Morawicy, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa” w Kielcach, a także miasto Sandomierz.

Na wszystkie projekty trafi łącznie 1,05 mln zł.

Do tegorocznej edycji programu „Razem bezpieczniej” wpłynęło do urzędu wojewódzkiego 78 wniosków. Po formalnej i merytorycznej ocenie komisji konkursowej zostały skierowane do dalszej procedury, która odbywała się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Można było wysłać maksymalnie 12 wniosków z każdego województwa.

Mieszkańcy Kielc mogą na przykład liczyć na modernizację niebezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego oraz Suzuki Areny, a także przejścia dla pieszych na osiedlu KSM, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 28 oraz Urzędu Miasta przy ul. Szymanowskiego.

Rządowy program „Razem bezpieczniej” realizowany jest od 2007 roku. Do tej pory w Świętokrzyskiem wykonano 74 projekty na kwotę 4,2 mln zł.

Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, które są realizowane przez dwa cele szczegółowe: wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.