Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu PM10 Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Informator o nowej ustawie chroniącej zwierzęta - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informator o nowej ustawie chroniącej zwierzęta

Informator został przygotowany w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości konkursem na opracowanie  dotyczące ustawy z 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny.

Szczegółowe informacje na stronie www.ms.gov.pl/poradnikzwierzeta