Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

Informacja Wojewody Świętokrzyskiego z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2019 roku.

 Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej