OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 129 - Silny deszcz z burzami Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków na rok 2020 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Fundusz Dróg Samorządowych – nabór wniosków na rok 2020

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w 2020 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu dla województwa świętokrzyskiego w 2020 roku przeznaczono 145.107.232,07 zł. Dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 30 000 000 zł. Wysokość dofinansowania wyniesie do 80% kosztów kwalifikowalnych w zależności od poziomu dochodu danej jednostki samorządu terytorialnego. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego – gminy i powiaty (z wyłączeniem miasta Kielce – zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy).

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r. włącznie.

Ogłoszenie o naborze wniosków oraz szczegółowe informacje:
https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/fundusz-drog-samorzadow/15714,NABOR-WNIOSKOW-NA-2020R.html