Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego

Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 8 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązującego od dnia 20 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 6 maja 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązującego od dnia 7 maja 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 14 maja 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 20 maja 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 22 maja 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 27 maja 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 8 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 19 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 25 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 09 lipca 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Obwieszczenie z dnia 2 października 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 1 października 2020 r.

Obwieszczenie z dnia 5 października 2020 roku w sprawie zaktualizowanego wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązujące od dnia 2 października 2020 r.
 

Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego

Polecenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia placówek edukacyjnych.

Polecenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19

Polecenie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rewizji - pod kątem zdolności, urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

Polecenie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie pomiaru temperatury ciała osób wjeżdżających na teren województwa w pociągach przewożących pasażerów na trasach międzynarodowych.

Polecenie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie współpracy Policji z właściwymi jednostkami organizacyjnym pomocy społecznej, w tym gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, polegającej w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach przebywających w kwarantannie (...).

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przekazania kombinezonów ochronnych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego.

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przekazania kombinezonów ochronnych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu Św. na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego.

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przekazania kombinezonów ochronnych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego.

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przekazania kombinezonów ochronnych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Włoszczowie na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego.

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przekazania kombinezonów ochronnych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego.

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przekazania kombinezonów ochronnych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach na rzecz Wojewody Świętokrzyskiego.

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 1) podjęcia działań przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu mających na celu przygotowanie miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania; 2) podjęcie działań przez podmioty prowadzące domy pomocy społecznej, mających na celu przygotowanie Domów Pomocy Społecznej na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania; 3) podjęcie działań przez gminy, mających na celu ochronę przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z nich korzystających.

Polecenie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie koordynacji współpracy służb patrolujących (Policja, PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczego, Straż Miejska) z właściwymi jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznych, polegającej w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem lub kwarantanną.

Polecenie z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie przeprofilowania PZOZ w Starachowicach w szpital zakaźny dla pacjentów zainfekowanych SARS COV-2.

Polecenie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń lokalizacji miejsc kwarantanny zbiorowej, w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom poddanym kwarantannie.

Polecenie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przeprofilowania PZOZ w Starachowicach w szpital zakaźny dla pacjentów zainfekowanych SARS COV-2

Polecenie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie przystosowania na potrzeby przeciwdziałania COVID -19 nowego oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy dla pacjentów psychiatrycznych oraz osadzonych w areszcie ze wskazaniami psychiatrycznymi.

Polecenie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie w sprawie organizacji leczenia pacjentów psychiatrycznych (dorosłych oraz dzieci) wymagających leczenia lub izolacji w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Polecenie z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie realizowania przez szpital PZOZ w Starachowicach funkcji jednoimiennego szpitala zakaźnego dla pacjentów zainfekowanych SARS COV-2, z przynajmniej 10% ilością łóżek respiratorowych.

Polecenie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie leczenia pacjentów psychiatrycznych wymagających leczenia lub izolacji w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w sprawie zmiany polecenia z dnia 16.03.2020 organizacji leczenia pacjentów psychiatrycznych wymagających leczenia lub izolacji w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Polecenie z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjmowania pacjentów z pozytywnym wynikiem COVID-19 w Sanatorium Uzdrowiskowym „Mikołaj", ul. 1-Maja 3 w Busku-Zdroju

Polecenie z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zlecenia podległym strażom miejskim funkcjonujących w województwie świętokrzyskim podejmowanie działań informacyjnych, między innymi z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony), które w czasie obowiązywania stanu epidemii, będą zachęcały mieszkańców tychże jednostek do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności do pozostania w domu.

Polecenie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności w: placówkach wsparcia dziennego; centrach integracji społecznej; klubach integracji społecznej; dziennych domach i klubach seniora; środowiskowych domach samopomocy; warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zlecenia podległym strażom miejskim współdziałania z Policją szczególności w zakresie prowadzenia działań związanych z weryfikacją nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Polecenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zapewnienia nieprzerwanej pracy Powiatowych Urzędów Pracy oraz zapewnienia nieprzerwanej pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Polecenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną w Starachowicach przy ul. Bankowej 7, 27-200 Starachowice (Hotel Senator).

Polecenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała wśród pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala; zorganizowania pracy izby przyjęć (IP)/szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na IP/SOR poprzez wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 prezentujących objawy infekcji oraz wdrożenie algorytmu postępowania - triaż w szpitalach niezakaźnych opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierającego wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Polecenie z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia izolatorium w oparciu o nieruchomość położoną w Busku-Zdroju przy ul. Rzewuskiego 3, 28-100 Busko Zdrój (Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji Krystyna), kierowane do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Polecenie z dnia 10 kwietnia w sprawie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 24 kwietnia 2020 r. w: placówkach wsparcia dziennego; centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć na terenie województwa świętokrzyskiego przez prowadzących centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej.

Polecenie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w: placówkach wsparcia dziennego; dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior +; środowiskowych domach samopomocy; warsztatach terapii zajęciowej.

Polecenie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku.

Polecenie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Polecenie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Polecenie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w Centrum Integracji Społecznej w Podgajach.

Polecenie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenie zajęć na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r., w centrach integracji społecznej lub klubach integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 176).

Polecenie z dnia 17 czerwca 2020 r.  w sprawie uchylenia polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2020 r dotyczącego zlecenia podległym strażom gminnym (miejskim) współdziałania z Policją.

Decyzja (polecenie) z dnia 10 października 2020 r. w sprawie zlecenia podległej Straży Miejskiej współdziałania z Policją w szczególności w zakresie prowadzenia działań związanych z weryfikacją nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 - zgodnie ze wskazaniami Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.

Decyzja (polecenie) z dnia 17 października 2020 r. w sprawie zlecenia podległym Strażom Miejskim (Busko-Zdrój, Chmielnik, Daleszyce, Jędrzejów, Małogoszcz, Morawica) współdziałania z Policją w szczególności w zakresie prowadzenia działań związanych z weryfikacją nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 - zgodnie ze wskazaniami właściwych terytorialnie Komendantów Powiatowych Policji oraz Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach.

Decyzje (polecenia) z dnia 23 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności (od 26 do 30 października 2020 r.) w: środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora (w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów), warsztatach terapii zajęciowej (dot. powiatów: sandomierskiego, kazimierskiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, staszowskiego).

Decyzja (polecenie) z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zlecenia podległym Strażom Miejskim współdziałania z Policją w szczególności w zakresie prowadzenia działań związanych z weryfikacją nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 - zgodnie ze wskazaniami właściwych terytorialnie Komendantów Powiatowych Policji.

Decyzja (polecenie) z dnia 11 listopada 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności w: środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora (w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów), warsztatach terapii zajęciowej.