Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zawieszenie działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów do 26 kwietnia 2020 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl