Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewoda zwrócił się do pracowników medycznych - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wojewoda zwrócił się do pracowników medycznych

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz zwrócił się do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów z prośbą o zgłaszanie się zrzeszonych w nich pracowników medycznych do walki z epidemią koronawirusa.

W przypadku pozytywnego odzewu ze strony środowiska pielęgniarek i położnych, skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.). Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SAR$CoV-2 mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 41 342 16 88 lub kierując zapytania drogą mailową na adres: sekretariatWBiZK@kielce.uw.gov.pl

 Pismo do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

 Pismo do Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych

 Pismo do Krajowej Rady Fizjoterapeutów