Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej do 10 maja 2020 roku - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej do 10 maja 2020 roku