Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r.

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie woj. świętokrzyskiego w 2020 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

- Ogłoszenie o konkursie
- Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej
- Formularz oferty
- Wzór formularza zgłoszeniowego do udziału w pracach komisji konkursowej
- Załącznik RODO