Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Informacje MEN dotyczące harmonogramu rekrutacji i egzaminów zewnętrznych - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl