Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od 8 czerwca br. uruchomiono konsultacje z nauczycielami dla uczniów ze wszystkich typów szkół artystycznych oraz możliwość korzystania przez nich z biblioteki szkolnej. Kwestie te ujęte zostały w podpisanym 5 czerwca rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynika z potrzeby umożliwienia uczestniczenia w konsultacjach wszystkim uczniom szkół artystycznych, nie tylko z pionem ogólnokształcącym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Informację w tej sprawie oraz rozporządzenie zamieszczono na stronie internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/uruchamiamy-konsultacje-z-nauczycielami-dla-uczniow-wszystkich-szkol-artystycznych2