OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 134 - Gęsta mgła Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Informacja dla beneficjentów programu "Maluch+" moduł 1 i 3 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja dla beneficjentów programu "Maluch+" moduł 1 i 3

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w życiu publicznym wynikającymi z działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także w związku z koniecznością zapewnienia realizacji celów Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że na stronie internetowej Sejmu RP opublikowany został rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (nr druku 590). Projekt ten przewiduje zmiany m.in. w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 i 568) umożliwiające beneficjentom programu „MALUCH+” 2020, którzy ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 mają lub będą mieli trudności z dokończeniem inwestycji polegających na utworzeniu miejsc opieki w 2020 r., wydatkowanie środków finansowych pochodzących z Funduszu Pracy do 30 listopada 2021 r. Projekt ten przewiduje również wydłużenie czasu, do którego będzie można wydatkować środki budżetowe wskazane jako tzw. wydatki niewygasające. Oznacza to, że wydatki z 2020 r. będą mogły być realizowane również w kolejnym roku – do 30 listopada.