OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 134 - Gęsta mgła Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pod hasłem „WDZIĘCZNI BOHATEROM – ŚWIĄTECZNE WSPARCIE DLA KOMBATANTÓW”.

To szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego. Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000  zł. 

Pieniądze mogą być przeznaczone na zapewnienie transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania świąteczne i uroczystości. Wśród zadań jest także przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby, dla żołnierzy walczących w II wojnie światowej i żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Dofinasowanie mogą otrzymać spotkania świąteczne dla kombatantów, organizowane w kraju i poza jego granicami, m.in. z młodzieżą i środowiskami polonijnymi. Zadania będą realizowane od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 16 października 2020 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie MON https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/pamietajmy-o-bohaterach-ii-wojny-swiatowej-i-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-ktorzy-sa-wsrod-nas i w Biuletynie Informacji Publicznej  https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid