OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 7 - Opady marznące Powiadomienie o przekroczeniu poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad będzie możliwa – rozporządzenie podpisane - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu olimpiad będzie możliwa – rozporządzenie podpisane

Organizatory olimpiad będą mogli zmienić termin przeprowadzania drugiego i trzeciego etapu zawodów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał dziś, 16 grudnia br. rozporządzenie dające taką możliwość.

W roku szkolnym 2020/2021 organizatorzy olimpiad mogą zmieniać regulaminy olimpiad. Dzięki nowym regulacjom prawnym możliwa będzie również zmiana terminów drugiego i trzeciego etapu tych zawodów wiedzy, po akceptacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Z uwagi na czas pandemii, przeprowadzanie olimpiad musi odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizacja olimpiad wymaga przygotowania zarówno odpowiednich narzędzi (systemów), jak i miejsca, które będzie spełniało warunki bezpieczeństwa. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej