Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2021 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania.

Wnioski na realizację zadań wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW, zgodnie z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 8 marca 2021 r.

Wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.