Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zagrożenia w okresie zimowym - komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Zagrożenia w okresie zimowym - komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego