Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Komunikat w sprawie funkcjonowania linii komunikacyjnych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Komunikat w sprawie funkcjonowania linii komunikacyjnych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

W związku z pojawiającymi się  lokalnych mediach informacjami, dotyczącymi funkcjonowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii kończących trasę w mieście Kielce informujemy, iż wszystkie umowy zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim i Organizatorami – gminami
i powiatami z terenu województwa świętokrzyskiego odnoszą się do linii komunikacyjnych, które nie wkraczają w granice Miasta Kielce.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.