OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 48 - Przymrozki Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl