Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

„Nowe spojrzenie - nowe możliwości” - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Nowe spojrzenie - nowe możliwości”

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił nabór wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą:

„Nowe spojrzenie - nowe możliwości” na lata 2021 - 2022, realizowanego w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju”.

Na projekty zostanie przeznaczone nawet 100 mln zł. Projekty pilotażowe będą finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Projekty mają wdrożyć nowe metody, narzędzia i sposoby pomocy osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy. Zaproponowane działania powinny być innowacyjne oraz wpisywać się w zakres regulowany przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wnioski na finansowanie projektu pilotażowego należy składać do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem właściwego terytorialnie Urzędu Wojewódzkiego w terminie od 20 kwietnia 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat niniejszego przedsięwzięcia, regulamin Projektu
(w tym forma składania wniosków) oraz pozostałe dokumenty dot. naboru są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/pilotaze.