OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:39 - gwałtowne wzrosty stanów wody Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

21 samochodów dla jednostek OSP w województwie świętokrzyskim z dofinansowaniem w 2021 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

21 samochodów dla jednostek OSP w województwie świętokrzyskim z dofinansowaniem w 2021 r.

W 2021 r. do  jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%).

Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP przy dofinansowaniu:
• NFOŚiGW / WFOŚiGW – 60,7 mln zł,
• dotacji KSRG – 44,9 mln zł,
• dotacji MSWiA – 19,6 mln zł,
• środków pochodzących z odpisów z firm ubezpieczeniowych – 14,5 mln zł.

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla  województwa świętokrzyskiego przedstawia poniższe zestawienie: