OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Droga S74: przetarg na odcinek od Mniowa do Kielc ogłoszony - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Droga S74: przetarg na odcinek od Mniowa do Kielc ogłoszony

Mamy za sobą ważny krok w stronę budowy drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim. Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód o długości ok. 16,4 km – informuje kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ogłoszenie o przetargu zostało wysłane w ub. tygodniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Odcinek Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód to kolejna, po obwodnicy Opatowa, inwestycja w ciągu drogi ekspresowej S74 realizowana w województwie świętokrzyskim w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Inwestycja ma ogromne znaczenie nie tylko dla kierowców podróżujących tranzytem na trasie Łódź - Kielce - Rzeszów, ale kompleksowo rozwiązuje również problem dojazdu ze stref podmiejskich do Kielc. 

Aktualnie droga krajowa nr 74 na wjeździe i wyjedzie ze stolicy województwa w stronę Mniowa i Miedzianej Góry jest często zakorkowana. Nowy dwujezdniowy przebieg S74 sprawi, że mieszkańcy gmin Miedziana Góra i Mniów nie tylko odetchną, ale sprawnie dojadą do Kielc. Droga ekspresowa S74 skomunikuje województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego zyskają bezpieczne i szybkie połączenie z węzłami autostradowymi. Dzięki inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o łącznej długości ok. 16,4 km, przebiegający przez teren gmin: Mniów, Miedziana Góra i Strawczyn. Droga na odcinku ok. 400 m począwszy od miejscowości Przełom biec będzie istniejącym śladem drogi krajowej nr 74. Następnie odbije w kierunku południowo-zachodnim i poprowadzona po nowym śladzie skomunikuje się z łącznicą węzła S7 Kielce Zachód, wybudowaną w ramach obwodnicy Kielc. 

Zadanie obejmuje budowę węzłów drogowych Mniów (na połączeniu S74 z istniejącą drogą nr 74) i Bugaj (na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 748) oraz budowę obiektów inżynierskich. W ramach inwestycji powstanie 12 wiaduktów drogowych, 2 mosty, a także przejścia dla zwierząt. Zbudowane zostaną również urządzenia ochrony środowiska, drogi dojazdowe oraz Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Przełom.  

Kalendarium:
19 września 2012 r. - złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
28 czerwca 2018 r. - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
15 października 2018 r. - ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji programowej.
27 lutego 2019 r. - podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej.
23 czerwca 2021 r. - przesłanie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenia o przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj.

(Informacja: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).