Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania.

Wnioski na realizację zadań wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r.
O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do urzędu.

Wzory  wniosku na realizację zadania oraz kosztorysu i sprawozdań znajdują się na stronie https://www.gov.pl