OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 132 - Upał Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

"Opieka wytchnieniowa" edycja 2022 - wyniki konkursu. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

"Opieka wytchnieniowa" edycja 2022 - wyniki konkursu.

Wyniki konkursu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:
1. Program o zmianie programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,
2. Listę rekomendowanych wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja  2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie zmieniono wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2022. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2022 r. wynosiły 60 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie.

Do udziału w Programie zgłosiło się 958 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 150 445 228,41 zł.
W ramach Programu w województwie świętokrzyskim wsparcie otrzymało 39 gmin i 1 powiat na łączną kwotę 11 826 716,55 zł .

Lista gmin/powiatów województwa świętokrzyskiego, które otrzymały środki finansowe na realizację Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.