OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 189 - Opady marznące, Oblodzenie Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030 - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania.

Wnioski na realizację zadań wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW, zgodnie z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 15 listopada 2022 r. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu.

Wzór  wniosku na realizację zadania oraz kosztorysu i sprawozdań znajdują się na stronie www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/programy-integracji-spolecznosci-romskiej