Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Kurs podstaw języka ukraińskiego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Kurs podstaw języka ukraińskiego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wojewoda Świętokrzyski realizuje Projekt nr 16/14-2022/OG-FAMI pn.: „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód w okresie 01.10.2022 – 31.08.2023 roku. Liderem Projektu jest Wojewoda Świętokrzyski, natomiast Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód pełni rolę Partnera Projektu.

Projekt skierowany jest do ściśle zidentyfikowanych grup docelowych,
tj.: do obywateli Ukrainy, legalnie przebywających w województwie świętokrzyskim, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 roku w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi
na terytorium tego kraju oraz dla obywateli Polski bezpośrednio pracujących z OPT.

W związku z realizacją wspólnego projektu Stowarzyszenie Integracja Europa – Wschód organizuje 30-godzinny kurs podstaw języka ukraińskiego dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych;

Termin organizacji: od lutego 2023 r.;

Ilość spotkań: 2 razy w tygodniu po 2 lekcje (1,5 godziny);

Liczebność grupy: min. 15 osób (w zależności od zapotrzebowania mogą to być dwie grupy);

Miejsce: siedziba ŚUW lub Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców w Kielcach (ul. Sienkiewicza 78A) w zależności od liczebności grupy;

W ramach projektu Stowarzyszenie zapewnia materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek podczas zajęć.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie proszę o bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem Integracja Europa – Wschód w Kielcach ul. Sienkiewicza 78A;
tel.: 796 548 507 lub przez stronę internetową https://www.siew.org.pl/news,714,trwaja-zapisy-na-bezplatne-kursy-jezyka-ukrainskiego-w-kielcach.html