Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

„Razem bezpieczniej” - nabór wniosków - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

„Razem bezpieczniej” - nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024″. Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pozarządowe.
 

Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa poprzez np. modernizację, przebudowę lub doposażenie przejść dla pieszych, systemów monitoringów miejskich oraz doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne. Drugim celem szczegółowym projektu będą działania profilaktyczno-edukacyjne podnoszące świadomość na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

W pierwszym etapie (wojewódzkim) zostanie wyłonionych 12 projektów, które wojewoda zarekomenduje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do dofinansowania. Maksymalna kwota wsparcia przewidziana na jeden projekt wynosi 100 000 złotych.
 
Dotychczas, na terenie województwa świętokrzyskiego program „Razem bezpieczniej” objął 71 autorskich projektów za ponad 3 miliony zł.

Wnioski można składać do 27 marca 2023 r.
Szczegółowe informacje dot. Naboru wniosków: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/programy/8058,quotRazem-bezpieczniejquot.html