Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Statystyka Miast- portal Głównego Urzędu Statystycznego - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Statystyka Miast- portal Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny uruchomił nowy portal Statystyka Miast.  Interaktywne opracowanie miesięczne zawiera podstawowe informacje charakteryzujące miasta wojewódzkie, z zakresu: rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, handlu wewnętrznego, podmiotów gospodarczych.

Informacje przedstawione są w formie komentarzy analitycznych, wykresów i tablic, zapewniając jednocześnie indywidualny wybór zarówno zakresu tematycznego, jak i miesiąca. Zestandaryzowany i spójny schemat prezentacji danych umożliwia również porównanie zjawisk pomiędzy poszczególnymi miastami.

Korzystanie ze Statystyki Miast pozwala na:          

•             Oszczędność czasu, dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze;

•             Gotowy materiał do diagnozy i analizy, bez potrzeby szkoleń z aplikacji czy baz danych; 

•             Możliwość decydowania o tym, które dane są prezentowane i wizualizowane - odbiorcy sami wybierają potrzebne informacje;

•             Szybki dostęp do najważniejszych danych krótkookresowych o mieście wojewódzkim, bez przeszukiwania wielu źródeł informacji;    

•             Samodzielne porównanie zachodzących zmian w wybranych obszarach w perspektywie kilkuletniej;

•             Gotowy materiał do prezentacji i wystąpień publicznych; 

•             Możliwość interakcji z produktem: przeglądania obszarów tematycznych, wyboru zagadnień do prezentacji, wybór prezentowanego okresu sprawozdawczego;

•             Możliwość przygotowania danych krótkookresowych w ujęciu wieloletniej perspektywy historycznej bez szukania w innych zasobach statystyki publicznej;

•             Możliwość porównania miast; 

•             Wszystkie dostępne i najbardziej aktualne dane w jednym miejscu (plus opis zmiany zjawisk w czasie). 

 Portal Statystyka Miast znajdziecie pod adresem: https://statystykamiast.stat.gov.pl