Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 r.

Wojewoda Świętokrzyski ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie woj. świętokrzyskiego w 2023 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Ogłoszenie konkursowe
Formularz zgłoszeniowy do udziału w pracach komisji konkursowej
Formularz oferty realizacji zadania publicznego
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 1. Zestawienie kosztów realizacji zadania
Załącznik nr 2. Karta oceny oferty