Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" - lista zatwierdzonych wniosków - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne" - lista zatwierdzonych wniosków

Lista zatwierdzonych wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. - moduł II funkcjonowanie centrum

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Zatwierdzonych zostało 12 wniosków na łączną kwotę 11 511 027,55 zł. Zatwierdzone wnioski dotyczą realizacji w 2023 r. zadań w ramach modułu II - funkcjonowanie centrum. Gmina Osiek otrzymała na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego  w 2023 r. kwotę 499 692,37 zł.

Lista zatwierdzonych wniosków