OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 201 - Opady marznące Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”

Wojewoda Świętokrzyski realizuje Projekt nr 16/14-2022/OG-FAMI pn.: „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” we współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa - Wschód w okresie 01.10.2022 – 31.08.2023 roku. Projekt skierowany jest do obywateli Ukrainy, legalnie przebywających w województwie świętokrzyskim, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 roku w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium tego kraju oraz dla obywateli Polski bezpośrednio pracujących z OPT.

W związku z realizacją projektu Wojewoda Świętokrzyski oraz  WORK&TRAINING spółka z.o.o. organizują w dniu 20 czerwca 2023 roku  konferencję pod hasłem „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Targi Kielce ul. Zakładowa 1; 25-672 Kielce (wjazd bramą nr 3, wejście nr 3), sala LAMBDA.

Celem organizowanej konferencji będzie:

  • prezentacja projektu dla cudzoziemców zamieszkujących woj. Świętokrzyskie,
  • przedstawienie w jednym miejscu wszelkich form wsparcia dla Ukrainy oferowanych przez różne podmioty i instytucje w woj. Świętokrzyskim,
  • dyskusja nt. kierunków dalszych form wsparcia i ewentualnej współpracy pomiędzy podmiotami zajmującymi się obsługą cudzoziemców,
  • bezpłatne konsultacje dla cudzoziemców z ekspertami (m.in. nt. warunków wjazdu
    i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, uczestnictwo cudzoziemców w polskim rynku pracy, edukacja, prawo do zdrowia, system zabezpieczeń społecznych, przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji oraz uczestnictwo migrantów w życiu publicznym),
  • prezentacje wybranych inicjatyw i osiągnięć z udziałem diaspory ukraińskiej,
  • polsko - ukraińska dyskusja i podsumowanie.

Dodatkowym celem konferencji jest pokazanie, że bliskie sąsiedztwo, wielokulturowość
i różnorodność jest wartością, która wzbogaca - szczególnie w obliczu ogromu pracy, jaką wykonało polskie społeczeństwo na rzecz Ukrainy po wybuchu wojny.

Zapraszani goście będą przedstawiać adekwatne dla danego tematu ramy prawne oraz doświadczenia, przy czym nacisk położony będzie zawsze na możliwość swobodnego wypowiedzenia się cudzoziemców i innych osób uczestniczących w spotkaniach. Ma to zachęcić ich do dyskusji, która poprzez umożliwienie bieżącej wymiany wiedzy i doświadczeń będzie postrzegana jako środek przyczyniający się do wzajemnego zrozumienia przedstawicieli różnych środowisk i sektorów.

 

W konferencji będzie można wziąć udział w formie on-line

Dołącz do spotkania Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85630959526?pwd=Z1FyYjJVNTU1NnljUGt2NWZVL3FUdz09