Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Projekt „Pomoc Polakom Z Ukrainy” - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt „Pomoc Polakom Z Ukrainy”

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „Pomoc Polakom Z Ukrainy” w 2023 r.

Z projektu mogą skorzystać:

Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, że z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy przybyli do Polski po 01.01.2023 r. (także Ci, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022, ale nie otrzymali pomocy w projekcie w 2022 roku i przebywają w Polsce po 1 stycznia 2023 r.)

W ramach projektu można otrzymać:
•             refundację kosztów tłumaczenia dokumentów
•             refundację kosztów transportu (m.in. okresowe bilety na komunikację miejską, w celu dojazdu do szkoły, do pracy, do lekarza)
•             refundację kosztów uzyskania państwowego certyfikatu języka polskiego
•             refundację kosztów ewakuacji
•             bezpłatne podręczniki do nauki języka polskiego „RAZ, DWA,TRZY I PO POLSKU MÓWISZ TY!”  tomy I-V.
•             konsultacje indywidualne w kwestiach administracyjno-pobytowych (np. świadczeń socjalnych dla uchodźców, wyrobienie Karty Polaka, karty pobytu, obywatelstwa itp.)

Szczegóły dotyczące możliwości udziału w projekcie, sposobu składania wniosków oraz indywidualne konsultacje - udzielane są w języku polskim i ukraińskim od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerami infolinii:  +48 518 254 853 oraz +48 519 023 817, bądź mailowo:  ukrainapomoc@wid.org.pl

Fundacja Wolność i Demokracja  znajduje się pod adresem: Al. Jerozolimskie, 30/14, 00-024 Warszawa.

Informacje na temat projektu dostępne są na stronie: www.wid.org.pl

Post na Facebook o projekcie który można udostępnić: https://www.facebook.com/groups/130786610007731/permalink/208570105562714/