Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Celem kampanii jest wzrost wiedzy i zmiana myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych.

Materiały informacyjne znajdują się na stronie Fundacji „Edukacja z Wartościami” juzjestem.info, w zakładce Dla Mediów.

W ramach kampanii przygotowane zostały spoty i reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżą historie niesamowitych rodzin.

Twórcami kampanii “Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”.

Organizacja pozarządowa realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023".