OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 165 - Upał (stopień 2) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Świadczenie wspierające - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenie wspierające - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: (41) 342-17-72, (41) 342-17-73, (41) 342-10-02, (41) 342-10-50, (41) 342-10-05, (41) 342-17-79 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub pod poniższym linkiem:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/orzekanie-o-niepelnospr/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsp/25810,Ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-SWIADCZENIE-WSPIERAJACE.html