Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wsparcie na działalność Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej w Gminie Osiek - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Wsparcie na działalność Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bukowej w Gminie Osiek

W dniu 15 lutego 2024 r. Łukasz Krasoń - Sekretarz Stanu, z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zatwierdził listę rekomendowanych wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W województwie świętokrzyskim Gmina Osiek otrzymała środki finansowe w wysokości 545 400 zł na funkcjonowanie w 2024 roku Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Bukowej.

Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Bukowej funkcjonuje od 1 lutego 2023 r. Inwestycja powstała dzięki adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej. Całkowita kwota na utworzenie centrum wyniosła 2 262 651,60 zł. Gmina Osiek na zadanie wykorzystała środki finansowe  z Funduszu Solidarnościowego Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 1 896 435 zł. Wkład własny gminy to 366 416,60 zł.