Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”. - Komunikaty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Komunikaty

Aktualnie znajdujesz się na:

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”.

Wojewoda Świętokrzyski informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów – Kielce (S7 Węzeł Kielce Zachód)”, na terenie gmin: Mniów, Miedziana Góra, Strawczyn w powiecie kieleckim. Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.