OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 107 - Burze Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Koordynatorzy ds. dostępności w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach - Plan działania - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Plan działania

Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynatorzy ds. dostępności w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 

Marzena Surdyka – Kierownik Oddziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi  w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Wydział Organizacji i Kadr w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

                    tel.:                 +48 41 342-15-56

                    e-mail:            marzena.surdyka@kielce.uw.gov.pl

 

Tomasz Płachta – Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Wydział Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

                    tel.:                 +48 41 342-16-40

                    e-mail:            tomasz.plachta@kielce.uw.gov.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
  2. Przygotowanie i koordynacja planu działania na rzecz poprawy w zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
  3. Monitorowanie dostępności usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Dostosowanie, we współpracy z Biurem Administracyjno – Gospodarczym i inspektorem bhp, obiektów  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach. 

Pliki do pobrania