Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Procedura uzyskiwania zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek - Pozostałe sprawy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pozostałe sprawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Procedura uzyskiwania zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek

Zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek

wydawanie zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe oraz organy uprawnione do reprezentowania tych jednostek

nie dotyczy: związków wyznaniowych wpisanych do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla których zaświadczenia wydaje ten Minister.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną oraz organ uprawniony do reprezentowania tej jednostki,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego

Nr pokoju - 532 bud. C, V piętro

godziny urzędowania 7.30 - 15.30

Telefon:

41 342 12 11

 

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Z opłaty skarbowej zwolnione są podmioty ubiegające się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Opłatę należy wpłacić na konto:

Urząd Miasta Kielc Rynek 1, 25-303 Kielce

nr rachunku:

ING Bank Śląski

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

lub bezpośrednio w kasie przy Oddziale Obsługi Paszportowej bud. C, V piętro. tytuł opłaty: „opłata skarbowa za zaświadczenie o osobowości prawnej”

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce tel.: +48 (41) 342 11 03 fax: +48 (41) 342 14 33

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz.U. z 2016, poz. 23 z zm.).
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Pliki do pobrania