OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 72 - Przymrozki - Ostrzeżenia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ostrzeżenia

Aktualnie znajdujesz się na:

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 72 - Przymrozki

Zasięg ostrzeżeń w województwie

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 72
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 10:51 dnia 02.06.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Przymrozki/1

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(48), jędrzejowski(44), kazimierski(42), Kielce(48), kielecki(48), konecki(36), opatowski(44), ostrowiecki(44), pińczowski(44), sandomierski(46), skarżyski(41), starachowicki(41), staszowski(47), włoszczowski(40) 

Ważność: od godz. 01:00 dnia 03.06.2023 do godz. 06:00 dnia 03.06.2023

Prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, przy gruncie do -3°C.

Uwagi: Brak.

Pliki do pobrania