Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 103 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Zlewnia Bobrzy) Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 65 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych [Nida, Mierzawa, Czarna (Staszowska) poniżej zbiornika, zlewnia Kamiennej] - Ostrzeżenia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ostrzeżenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 65 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych [Nida, Mierzawa, Czarna (Staszowska) poniżej zbiornika, zlewnia Kamiennej]

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 11.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 12:05 dnia 12.02.2024 do godz. 13:00 dnia 13.02.2024

Obszar: Nida, Mierzawa, Czarna (Staszowska) poniżej zbiornika, zlewnia Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych przeważać będą wzrosty poziomu wody przy przekroczonych aktualnie stanach umownych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, czasu obowiązywania oraz przebiegu zjawiska 


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 10.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 14:00 dnia 11.02.2024 do godz. 13:00 dnia 13.02.2024

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody,  z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo także alarmowych na kolejnych stacjach hydrologicznych. Aktualne przekroczenia stanów umownych będą się utrzymywać.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu oraz czasu obowiązywania zjawiska.
 


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 10.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:40 dnia 10.02.2024 do godz. 14:00 dnia 11.02.2024

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Istnieje również możliwość punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana edytorska.


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 09.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:56 dnia 10.02.2024 do godz. 12:00 dnia 10.02.2024

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Istnieje również możliwość punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru oraz czasu obowiązywania.


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 08.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:36 dnia 09.02.2024 do godz. 14:00 dnia 10.02.2024

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Istnieje również możliwość punktowego przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru, przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania.


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 07.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:18 dnia 08.02.2024 do godz. 12:00 dnia 09.02.2024

Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) i Kamiennej oraz dolny odcinek Nidy (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Istnieje możliwość przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy opisu przebiegu zjawiska oraz przedłużenia okresu ważności Ostrzeżenia.


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 06.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:21 dnia 07.02.2024 do godz. 12:00 dnia 08.02.2024

Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) i Kamiennej oraz dolny odcinek Nidy (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Istnieje możliwość przekroczenia stanów umownych na kolejnych stacjach hydrologicznych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy opisu przebiegu zjawiska oraz okresu obowiązywania Ostrzeżenia.


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 05.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:53 dnia 06.02.2024 do godz. 11:00 dnia 07.02.2024

Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej i na Nidzie w ujściowym odcinku (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo -roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Na Nidzie w Pińczowie poziom wody będzie wzrastał przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru oraz czasu obowiązywania.
 


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 04.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:51 dnia 05.02.2024 do godz. 12:00 dnia 06.02.2024

Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowych prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska oraz czasu obowiązywania. W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 02.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:50 dnia 04.02.2024 do godz. 12:00 dnia 05.02.2024

Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia czasu obowiązywania Ostrzeżenia.
 


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 65

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 20:11 dnia 02.02.2024 do godz. 12:00 dnia 04.02.2024

Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: Wskutek spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i wysokich. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.